Врата и прозори на цркви у Средској, донација Саве Мандушића

83

На цркви Свети Никола у Средској, постављена су  врата и прозори захваљујући донатору Сави Мадушићу

Фотографија корисника Каралејић Кокан
Фотографија корисника Каралејић Кокан
Фотографија корисника Каралејић Кокан