Kroz Prizren, od Maraša, pored pošte i Doma kulture do nekadašnje kuće Dušana Šoševića

637